Bild - Finalkonsert, Berwaldhallen 23/11

Stundens citat

Lt Ramberg: "Vi har ingen bärsäck men tre P-påsar..."

Lt Back: "Vi har ju den blåa P-påsen också.."

Lt Ramberg: "VA? en blå?"

Lt Back: "Vi är lite bögiga"

Internt | Länkar | Om amk2008.se