Bild - Återträff 2009 HMKs födelsedag

Stundens citat

"Det är kul att Smålands Kalorier kommer till Eksjö när vi spelar Karolinermarch..."
-Hjalmarsson, E blandar ihop bokstäverna...

Internt | Länkar | Om amk2008.se