Bild - Premiär för AMP 2008

Till bloggen

Stundens citat

"Sprängs han är han definitivt död..."
- sjukvårdsgenomgång och diskussion angående folk som skadat sig på minfält

Internt | Länkar | Om amk2008.se