Soldater - Jaruta, Maxim

Stundens citat

"Jag hörde något sådär i öronvrån..."
-Wallin har hört något suspekt igen...

Internt | Länkar | Om amk2008.se