Soldater - Jaruta, Maxim

Stundens citat

Hultegård: - ”Då var det personalvårdsmöte…”
Björkesten: - ”Vad tråkigt, kan man inte skolka.”

Internt | Länkar | Om amk2008.se