Soldater - Eriksson, Johannes

Stundens citat

"Övriga, löka på stället. Verkställ!"
- Lt. L är en stor förebild för hela plutonen

Internt | Länkar | Om amk2008.se